Právne upozornenie

Internetovú službu http://www.robert-thomas.de/ poskytuje spoločnosť.

Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG,
Hellerstr. 6, D-57290 Neunkirchen

Telefón: +49 (0) 2735 - 788 - 0
Fax: +49 (0) 2735 - 788 - 659
E-mail: info@robert-thomas.de

Sídlo spoločnosti: Neunkirchen
Amtsgericht Siegen HRA 4941

USt-IdNr.: DE 126576080

Osobne ručiaci spoločník
Thomas Beteiligungs-GmbH
Hellerstr. 6
D-57290 Neunkirchen

Konateľ: Paul Gerhard Thomas

Sídlo spoločnosti: Neunkirchen
Amtsgericht Siegen HRA 5582

Právne upozornenie
Ďakujeme Vám, že ste navštívili túto stránku a zaujímate sa o naše služby a výrobky. V súvislosti s používaním internetovej stránky Thomas prosím vezmite na vedomie tieto upozornenia

Autorské práva
© Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG. Na obsah, štruktúru a názvy značiek (ochranné známky), logá, obrázky, grafické prvky, texty, grafy, zvuky, animácie a videá a ich usporiadanie na internetových stránkach sa vzťahujú autorské práva. Akékoľvek použitie bez vysloveného písomného súhlasu majiteľa práv je zakázané. Tento zákaz sa vzťahuje najmä na reprodukciu, preklady, mikrofilmovanie a spracovanie pomocou elektronických systémov.

Obsah
internetových stránok spoločnosti Thomas bol vytvorený s maximálnou starostlivosťou. Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG však neručí za aktuálnosť, správnosť a úplnosť informácií uvedených na týchto internetových stránkach. Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za škody, ktoré vznikli priamo alebo nepriamo v dôsledku používania týchto internetových stránok, pokiaľ neboli spôsobené úmyselne alebo hrubou nedbalosťou. Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG si vyhradzuje právo zmeniť alebo doplniť poskytnuté informácie bez predchádzajúceho upozornenia. Za obsah internetových stránok, ktoré sú prístupné prostredníctvom odkazov na internetovej stránke spoločnosti Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG nenesie zodpovednosť spoločnosť Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG, ale výlučne ich prevádzkovateľ.

Dáta
Akékoľvek osobné údaje získané prostredníctvom stránky Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG sa ukladajú, spracovávajú a používajú výlučne na uvedený účel. Spoločnosť Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG garantuje, že všetky získané osobné údaje budú považované za dôverné v súlade s príslušnou legislatívou na ochranu údajov.

Použitie Google Analytics
Tieto internetové stránky používajú webový analytický nástroj Google Analytics od spoločnosti Google Inc. (ďalej len "Google"). Nástroj Google Analytics používa tzv. súbory "cookies", ktoré sa ukladajú do vášho počítača a umožňujú analýzu používania internetovej stránky. Informácie vytvorené súborom cookie o tom, ako používate túto internetovú stránku (vrátane vašej IP adresy) sa prenášajú a ukladajú na server spoločnosti Google v USA. Spoločnosť Google na základe týchto informácií vyhodnotí, spôsob akým používate túto internetovú stránku, za účelom vytvorenia správ pre ich prevádzkovateľa a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s používaním internetových stránok a internetu. Okrem toho môže spoločnosť Google tieto informácie predať tretím stranám, ak si to vyžaduje legislatíva, alebo aj majú dané tretie strany tieto údaje spracovať jej menom. Spoločnosť Google nebude vašu IP adresu spájať s žiadnymi ďalšími údajmi, ktoré má k dispozícii. Používanie súborov cookie môžete odmietnuť v príslušnom nastavení svojho prehliadača; upozorňujeme vás však na to, že v takomto prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie týchto internetových stránok. Používaním týchto internetových stránok vyjadrujete svoj súhlas s tým, aby spoločnosť Google údaje o vašej osobe spracovala uvedeným spôsobom za uvedeným účelom.