Oświadczenie o ochronie danych osobowych w systemie online

Administratorem tej strony internetowej jest Robert Thoma Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG, Hellerstraße 6, 57290 Neunkirchen. Bliższe informacje o administratorze można znaleźć w naszym impressum.

Z reguły korzystanie z naszej strony internetowej jest możliwe bez podawania danych osobowych. Jeżeli na naszej stronie będą pobierane dane osobowe (np. formularze kontaktowe), to zawsze odbywa się dobrowolnie.

Wszystkie pozyskane na stronie internetowej Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG dane osobowe są przechowywane, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w podanym celu. Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG zapewnia, że wszystkie pozyskane dane osobowe są traktowane jako poufne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi o ochronie danych osobowych.

Stosowanie plików cookie
Aby wizyta na naszej stronie internetowej była atrakcyjna oraz w celu umożliwienia określonych funkcji, stosujemy na naszych stronach tzw. pliki cookie. Chodzi tutaj o małe pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu końcowym naszych użytkowników. Niektóre ze stosowanych przez nas plików cookie są kasowane po zakończeniu sesji przeglądarki, a więc po jej zamknięciu (tzw. ciasteczka sesji).

Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy następnym jej uruchomieniu (trwałe pliki cookie). Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w ten sposób, że będzie informowany o stosowaniu plików cookie i będzie mógł samodzielnie podejmować decyzje o stosowaniu plików cookie, albo też wykluczyć ich stosowanie całkowicie, albo w określonych przypadkach. W przypadku braku zgody na stosowanie plików cookie działanie naszej strony internetowej może być ograniczone.

Pliki logowania serwera
Dostawca stron internetowych pobiera i zapisuje automatycznie informacje w tzw. plikach logowania serwera, które przeglądarka internetowa użytkownika przesyła do nas automatycznie.

Są to:
- typ przeglądarki internetowej i informacje z przeglądarki internetowej
- referrer URL (adres strony źródłowej)
- nazwa hosta urządzenia końcowego, który łączy się z Internetem
- informacje o systemie operacyjnym
- godzina zapytania przesłanego przez serwer

Tych danych nie można przyporządkować żadnym określonym osobom. Dane te nie są zestawiane z danymi z innych źródeł, dzięki czemu nie ma możliwości zidentyfikowania przez nas osoby użytkownika.

Zastrzegamy sobie jednak prawo do sprawdzenia danych, jeżeli mamy konkretne podejrzenie o niezgodnym z prawem korzystaniu z naszej strony internetowej.

YouTube
Na naszych stronach internetowych można znaleźć tzw. wtyczki zarządzanej przez Google strony YouTube. Operatorem strony jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Klikając i wchodząc na stronę YouTube (połączenie z naszą stroną internetową), dane są automatycznie przesyłane do YouTube.

Bliższe informacje na temat postępowania Google i powiązanych z nim przedsiębiorstw z danymi użytkownika znajdują się pod poniższym linkiem:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Media społecznościowe
Na naszych stronach internetowych ulokowane są dla celów reklamowych i marketingowych linki do sieci społecznościowych, jak np. Facebook. Zwracamy uwagę na to, że w momencie kliknięcia na wtyczki, użytkownik przechodzi na stronę internetową operatora, gdzie obowiązują jego przepisy o ochronie danych. Przy czym następuje przeniesienie danych do państw trzecich (np. USA). Bliższe informacje na ten temat znajdują się pod linkiem do deklaracji o ochronie danych pojedynczych oferentów.

Facebook
https://de-de.facebook.com/policy.php

Instagram
https://de-de.facebook.com/help/instagram/155833707900388/

Formularz kontaktowy
Przekazywane przez użytkowników dane wykorzystujemy wyłącznie w celu opracowania zapytań i nawiązania kontaktu z użytkownikiem. Te dane są przechowywane u nas. Dane nie są przekazywane osobom trzecim, chyba, że jest to konieczne do realizacji zlecenia. Nie przekazujemy danych do krajów trzecich.

Prawo do informacji, skasowania i blokady
Użytkownik ma w każdej chwili prawo do informacji o swoich danych osobowych, jakie przechowujemy, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu ich przetwarzania, posiada on również prawo do korekty, kasowania lub blokady tych danych. Ta informacja jest udzielana bezpłatnie. Informacje na ten temat można kierować w każdej chwili na podany w impressum adres.

Odrzucenie maili reklamowych
Przesyłanie reklamy na podane pod impressum dane kontaktowe jest odrzucone, chyba, że zostanie to w wyraźny sposób zażądane. Zgodnie z TMG niniejsze dane kontaktowe służą spełnieniu obowiązku udzielania informacji operatorów stron internetowych.

W przypadku niezamówionego przesyłania reklamy, np. w formie spamów zastrzegamy sobie prawo do podjęcia działań prawnych.

Zastosowanie usługi Google Analytics
Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google Inc. ("Google"). Google Analytics używa tzw. "plików cookie", plików tekstowych, które są zapisywane na komputerze użytkownika i które umożliwiają użytkownikowi analizę korzystania ze strony internetowej. Zebrane przez pliki cookie informacje o korzystaniu przez użytkownika z tej strony internetowej (łącznie z adresem IP) są przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam przechowywane. Google wykorzystuje te informacje w celu analizy korzystania ze strony internetowej, aby zestawić raporty o aktywności w Internecie dla operatora strony internetowej oraz w celu realizacji pozostałych usług powiązanych z korzystaniem ze strony internetowej i z Internetu. Google przekazuje również te informacje osobom trzecim, o ile jest to ustawowo zalecane lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Google nie łączy adresu IP użytkownika z innym danymi z Google. Można zapobiec instalacji plików cookie dokonując odpowiednich ustawień w swoim oprogramowaniu przeglądarki; zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku nie można wykorzystywać w pełnym zakresie wszystkich funkcji tej strony internetowej. Korzystając z tej strony internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Google w opisany powyżej sposób i w w/w celu.