Informacje prawne

Serwis online www.rebert-thomas.net jest serwisem:
Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG,
Hellerstr. 6, D-57290 Neunkirchen

Telefon:+49 (0) 2735-788-0
Fax:+49 (0) 2735-788-659
E-Mail: info(at)robert-thomas.de

Siedziba spółki: Neunkirchen
Amtsgericht Siegen HRA 4941

Nr VAT UE: DE 126576080
Wspólnik odpowiadający osobiście
Thomas Beteiligungs-GmbH
Hellerstr. 6
D-57290 Neunkirchen

Zarząd: Paul Gerhard Thomas

Siedziba spółki: Neunkirchen
Amtsgericht Siegen HRA 5582

INFORMACJE PRAWNE

Cieszymy się z Państwa wizyty w naszej witrynie internetowej oraz z zainteresowania naszymi usługami i produktami. Prosimy zapoznać się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi korzystania z witryny internetowej Thomas.

COPYRIGHT

© Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG, treść i struktura oraz znak towarowy, loga, zdjęcia, grafiki, teksty, wykresy, dźwięki, animacje i pliki wideo oraz ich układ w witrynie internetowej Thomas są chronione prawem autorskim. Każde wykorzystanie jest niedozwolone bez wyraźnej, pisemnej zgody właściciela praw. Dotyczy to w szczególności powielania, tłumaczeń, mikrofilmowania i edycji w systemach elektronicznych.

TREŚĆ

Witryna internetowa Thomas i zawarte w niej treści zostały przygotowane z zachowaniem najwyższej staranności. Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG nie ponosi jednak odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji co do aktualności, poprawności i kompletności informacji udostępnianych w tej witrynie. Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność za ewentualne szkody, które mogą powstać bezpośrednio lub pośrednio wskutek korzystania z niniejszej witryny internetowej, chyba że wynikają one z czynu rozmyślnego lub rażącego zaniedbania. Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian lub uzupełnień w udostępnianych informacjach. Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG nie ponosi odpowiedzialności za treści witryn internetowych, do których można przejść za pośrednictwem hiperłączy znajdujących się w witrynie internetowej Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG. Odpowiedzialność za nie ponosi wyłącznie operator tych witryn.

DANE

Wszystkie dane osobowe pozyskane w witrynie internetowej Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG są zapisywane, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie do podanych celów. Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG zapewnia, że wszystkie pozyskane dane osobowe są traktowane w sposób poufny zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony danych.

Stosowanie Google Analytics

Niniejsza witryna korzysta z narzędzia Google Analytics, serwisu służącego do analizy statystyk serwisów WWW firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie (pliki tekstowe), które są zapisywane na Państwa komputerze i które umożliwiają analizę korzystania z witryny internetowej. Informacje wygenerowane przez pliki cookie dotyczące korzystania z niniejszej witryny (w tym adres IP) są przesyłane przez Google na serwer zlokalizowany w USA i tam zapisywane. Google wykorzystuje te informacje do analizy sposobu korzystania przez Państwa z witryny, do sporządzania przeznaczonych dla operatora witryny raportów o aktywności w witrynie oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. Google może w określonych przypadkach przekazywać te dane osobom trzecim, jeżeli jest to przewidziane w przepisach prawa lub jeżeli dane te są przetwarzane przez osoby trzecie na zlecenie Google. Google nigdy nie łączy Państwa adresu IP z innymi danymi Google. Mogą Państwo uniemożliwić zapis plików cookie wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Zwracamy jednak uwagę na to, że w tym przypadku ewentualnie nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny internetowej. Poprzez korzystanie z niniejszej witryny internetowej oświadczają Państwo, że akceptują przetwarzanie dotyczących Państwa danych przez Google, w wyżej opisany sposób i do wyżej wymienionych celów.