Prohlášení o ochraně údajů on-line

Provozovatelem této webové stránky je společnost Robert Thoma Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG, Hellerstraße 6, 57290 Neunkirchen. Bližší informace o provozovateli najdete v naší tiráži.

Užívání naší webové stránky je zpravidla možné bez uvedení osobních údajů. Pokud by na našich stránkách byla osobní data zjišťována (např. v kontaktních formulářích), je tomu tak vždy na základě dobrovolnosti.

Veškerá osobní data získaná na webové stránce společnosti Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG budou uložena, zpracována a použita výhradně pro uvedený účel. Společnost Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG ubezpečuje, že se všemi získanými osobními daty bude zacházeno jako s důvěrnými ve smyslu platných ustanovení na ochranu dat.

Používání cookies
Abychom naše stránky mohli zpracovat atraktivně a abychom mohli umožnit užívání určitých funkcí, používáme na nich tzv. cookies. Jsou to malé textové soubory, které se ukládají ve vašem koncovém přístroji. Některé z námi používaných cookies se po ukončení relace prohlížeče, tedy po jeho zavření, opět vymazávají (tzv. cookies relace).

Jiné cookies zůstávají ve vašem koncovém přístroji a umožňují nám rozpoznat Váš prohlížeč při příští návštěvě (trvalé cookies). Váš prohlížeč si můžete nastavit tak, abyste o ukládání cookies byli informováni a mohli v jednotlivých případech rozhodovat o jejich přijetí či odmítnutí nebo o celkovém odmítnutí. V případě nesouhlasu s cookies může být funkce naší webové stránky omezena.

Server-Log-Files
Poskytovatel internetového připojení zjišťuje a automaticky ukládá informace do souborů, tzv. soubory serverového protokolu, které nám váš prohlížeč automaticky předává.

Jedná se o:
- Typ prohlížeče a informace z prohlížeče
- URL reference
- Jméno uzlu připojeného koncového přístroje
- Informace o operačním systému
- Čas vyvolání serveru

Tato data sama o sobě nelze přiřadit k žádné určité osobě. Sloučení těchto dat s daty z jiných zdrojů se neprovádí, takže z naší strany není identifikace vaší osoby možná.

Vyhrazujeme si však možnost dodatečné kontroly dat, pokud nám budou známy konkrétní záchytné body týkající se protiprávního užívání webové stránky.

YouTube
Na našich webových stránkách najdete tzv. Plug-Ins stránky YouTube provozované společností Google. Provozovatelem stránky je společnosti YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Kliknutím na videa YouTube a jejich návštěvou (zapojení do naší webové stránky) se data automaticky předávají YouTube.

Pokud byste potřebovali bližší informace o tom, jak společnost Google a s ní spojené firmy zacházejí s daty uživatelů, najdete je pod následujícím odkazem:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Sociální média
Pro reklamní a marketingové účely najdete na našich webových stránkách odkazy na sociální sítě, např. Facebook. Výslovně upozorňujeme na to, že kliknutím na vestavěný modul na webové stránce měníte provozovatele a platí tedy jeho ustanovení o ochraně dat. Dochází přitom k přenosu dat do třetích zemí (např. USA). Bližší informace najdete pod odkazem na prohlášení o ochraně dat jednotlivých poskytovatelů.

Facebook
https://de-de.facebook.com/policy.php

Instagram
https://de-de.facebook.com/help/instagram/155833707900388/

Kontaktní formulář
Data, která nám předáte, používáme výhradně pro zpracování dotazu a k navázání kontaktu s vámi. Tato data se u nás ukládají. K jejich předávání třetím osobám nedochází, ledaže by to bylo nezbytné pro splnění objednávky. K předávání dat do třetích zemí nedochází.

Právo na informace, zrušení a zablokování
Máte kdykoli právo na informace o vašich uložených osobních datech, jejich původu a příjemci a účelu zpracování dat a rovněž právo na opravu, zrušení nebo zablokování těchto dat. Tato informace je bezplatná. Informace v tomto smyslu můžete kdykoli zaslat na adresu uvedenou v tiráži.

Odmítnutí reklamních mailů
Zasílání reklamy na kontaktní údaje uvedené v tiráži se tímto odmítá, ledaže by byla výslovně vyžádána. Kontaktní údaje jsou určeny pro plnění informační povinnosti provozovatele webových stránek podle TMG (zákon Telemedia).

V případě nevyžádaného zasílání reklamy, např. v podobě nevyžádané pošty (spam), si vyhrazujeme právní kroky.

Používání Google Analytics
Tato webová stránka používá Google Analytics, službu pro analýzu webu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. Soubory „cookies“, textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu toho, jak webovou stránku používáte. Informace, které cookie vytvářejí o vašem používání webové stránky (včetně Vaší IP adresy) jsou přenášeny na server Google v USA, kde se ukládají. Společnost Google tyto informace používá k tomu, aby vyhodnotila vaše užívání webové stránky, sestavovala zprávy o aktivitách webové stránky pro jejího provozovatele a poskytovala další služby spojené s užíváním webové stránky a internetu. Google tyto informace také případně přenáší třetím uživatelům, pokud je to předepsáno zákonem nebo pokud třetí osoby tato data zpracovávají na objednávku společnosti Google. Google nebude v žádném případě spojovat vaši IP adresu s jinými daty společnosti Google. Instalaci cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru vašeho prohlížeče; upozorňujeme Vás však na to, že v tomto případě nebudete eventuálně moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Používáním této webové stránky prohlašujete, že souhlasíte s tím, že Google bude výše popsaným způsobem a k výše uvedenému účelu zpracovávat data zjištěná vaším prostřednictvím.