Právní upozornění

Webové stránky http://www.robert-thomas.de/ jsou službou poskytovanou společností

Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG,
Hellerstr. 6, D-57290 Neunkirchen

Telefon: +49 (0) 2735 - 788 - 0
Fax: +49 (0) 2735 - 788 - 659
E-mail: info@robert-thomas.de

Sídlo společnosti: Neunkirchen
Amtsgericht Siegen HRA 4941

USt-IdNr.: DE 126576080

Osobně ručící společník
Thomas Beteiligungs-GmbH
Hellerstr. 6
D-57290 Neunkirchen

Jednatel: Paul Gerhard Thomas

Sídlo společnosti: Neunkirchen
Amtsgericht Siegen HRA 5582

Právní podmínky
Vážíme si vaší návštěvy těchto webových stránek a vašeho zájmu o naše služby a výrobky. Při používání webových stránek společnosti Thomas se řiďte těmito pokyny

Autorská práva
© Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG, na obsah, strukturu, názvy značek (ochranné známky), loga, obrázky, grafické prvky, texty, grafy, zvuky, animace a videa a také uspořádání výše uvedeného na webových stránkách společnosti Thomas se vztahují autorská práva. Bez výslovného písemného souhlasu držitele autorských práv je jakékoliv používání výše uvedeného zakázáno. Tento zákaz se vztahuje zejména na reprodukci, překlady, mikrofilmování a zpracování pomocí elektronických systémů.

Obsah
Webové stránky společnosti Thomas včetně jejich obsahu byly vytvořeny s maximální péčí. Společnost Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG nicméně nenese žádnou odpovědnost ani neposkytuje žádné záruky ohledně aktuálnosti, přesnosti a kompletnosti informací uvedených na těchto webových stránkách. Společnost Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG se zříká veškeré odpovědnosti za přímé i nepřímé škody vzniklé v důsledku používání těchto webových stránek, pokud nejsou způsobeny úmyslně či hrubou nedbalostí. Společnost Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG si vyhrazuje právo poskytnuté informace změnit či upravit bez předchozího upozornění. Společnost Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG nenese odpovědnost za obsah webových stránek, které jsou přístupné prostřednictvím odkazů uvedených na jejích webových stránkách; tuto odpovědnost nesou výhradně příslušní provozovatelé odkazovaných webových stránek.

Data
Veškeré osobní údaje získané prostřednictvím webových stránek společnosti Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG budou uloženy, zpracovány a používány výhradně k uvedenému účelu. Společnost Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG garantuje, že veškeré osobní údaje budou považovány za důvěrné v souladu s příslušnou legislativou na ochranu dat.

Používání nástroje Google Analytics
Tyto webové stránky používají webový analytický nástroj Google Analytics od společnosti Google Inc. (dále jen jako „společnost Google“). Nástroj Google Analytics používá textové soubory „cookie“, které jsou ukládány do vašeho počítače a pomáhají nám analyzovat způsob, jakým návštěvníci používají tyto webové stránky. Informace vytvořené souborem cookie o tom, jak používáte tyto webové stránky, budou včetně vaší IP adresy přeneseny a uloženy na server společnosti Google v USA. Společnost Google na základě těchto informací vyhodnotí vaše aktivity na těchto webových stránkách za účelem vytvoření zpráv pro jejich provozovatele a poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. Společnost Google navíc může tyto informace předat třetím stranám, pokud tak vyžaduje legislativa, nebo pokud dané třetí strany tyto informace zpracovávají jejím jménem. Společnost Google nebude vaši IP adresu spojovat s žádnými dalšími údaji, které má k dispozici. Používání souborů cookie můžete odmítnout v příslušném nastavení svého prohlížeče, vezměte však na vědomí, že poté nebudete moct využívat veškeré funkce těchto webových stránek. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s tím, aby společnost Google údaje o vaší osobě zpracovávala způsobem a k účelům uvedeným výše.